VMware VM Clone ve VM Template Farkı

Merhabalar, bu yazımda VMware VM Clone ve VM Template arasındaki farkı anlatacağım.

Temel farkını değerlendirecek olursak VM Clone ile şablon şeklinde kopyalanarak 2 VM oluşturur, VM Template ile şablon biçimi oluşturulur ama VM oluşturulmaz. Birbirleri arasında çalışma mekanizmaları farklı olmasına rağmen fazlasıyla karıştırılıyor.

VM CLONE VM TEMPLATE
Sanal makinenin tam bir kopyasını oluşturur. Tanımlanmış yapılandırmaya sahip sanal makine için temel bir görüntü işlevi görür.
Kurulu hazır sanal makinenin üzerine tek tıkla oluşturulabilir. Sanal makineyi bir şablona klonlayabilir veya şablonu klonlayıp yeni bir şablon oluşturabilirsiniz.
Genellikle test ve geliştirme ortamları için tercih edilir. Toplu dağıtıma uygundur. Güvenlik standartlarını sağlar.
VM Clone dönüştürülemez, silinebilir. Şablonlar yeniden sanal makineye dönüşebilir, update edilerek yeniden şablona dönüştürülebilir.
Klonlanmış bir sanal makine açılabilir. Şablonlar açılamaz, Sanal makineye dönüştürmek gerekir.
Açık olan VM ile klon oluşturulabilir. Açık olan VM’den şablon oluşturulamaz.
Klonlanmış VM ana makineden bağımsızdır. VM Template ana şablona bağlı kalabilir.

Bir sanal makineyi klonlamak, benzer birçok sanal makine için zaman kazandırabilir. Yazılımları tek bir sanal makinede oluşturabilir, yapılandırabilir ve yükleyebilir ve ardından her bir sanal makineyi ayrı ayrı oluşturmak ve yapılandırmak yerine onu birden çok kez klonlayabilirsiniz.

Sık sık klonlamak istediğiniz bir sanal makine oluşturuyorsanız bu sanal makineyi bir şablon yapabilirsiniz. Şablon, sanal makineler oluşturmak ve sağlamak için kullanılabilen bir sanal makinenin ana kopyasıdır. Şablonlar açılamaz veya düzenlenemez ve sıradan sanal makinelere göre değiştirilmesi daha zordur. Şablon, birçok kez dağıtmak istediğiniz bir sanal makine yapılandırmasını korumanın daha güvenli bir yolunu sunar.

Konuyla ilgili sorularınızı iletisim@zeynelugurlu.com adresinden bana ulaştırabilirsiniz.

TAGS: Vmware, VM Clone, VM Template, VMware Workstation