Domain Controller Yönetimi

 • Domain Controller Sunucu Yönetimi
 • Active Directory üzerindeki riskli yapılandırmalar kontrol edilmesi
 • Güvenlik Politikaları Güncellenmesi
 • DNS Konfigürasyonu Kontrol ve Yönetimi
 • DHCP Kontrol ve Yönetimi
 • Local Admin Yönetimi ve Raporlanması
 • Kullanıcı Yetki ve Erişim Yönetimi
 • Domain Controller üzerinde Healt Check Yönetimi
 • Domain Controller Sunucu Replikasyon Yönetimi
 • Active Directory Yedekleme Yönetimi
 • DNS Güvenlik Yönetimi
 • Back Up Yönetimi
 • Felaket Senaryosu ve Kurtarma Yönetimi