Network Yönetimi

 • Network Cihazlarının Yapılandırılması
 • Cihazların Güvenliğinin Sağlanması
 • Firma İhtiyaçlarına Uygun VLAN Yapılandırılması
 • Network Segmentasyonu
 • Network Ortamlarının İzlenmesi
 • Performans ve Güncelleme Yönetimi
 • İzole Networkler Oluşturmak
 • IPsec, S2S, SSL-VPN Kurulum, Yapılandırma ve Yönetimi
 • Topoloji Yönetimi
 • Network Erişim Kontrol ve Engelleme
 • Network Raporlama ve İzleme
 • Rutin Bakım
 • Port Bazlı Kısıtlama
 • Güvenlik Konfigürayon Yapılandırması